“Erkekliğin Türkiye Halleri” konulu panel

14/12/2017
Europe/Istanbul
Kulüp: 
Davranış Bilimleri Kulübü (BÜDAV)

 Güler Fişek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Hale Bolak Boratay’ın (Bilgi Üniversitesi) katılımlarıyla,

Yer:İbrahim Bodur Oditoryumu

Saat:17.00-20.30