Audit Days

25/11/2017
Europe/Istanbul
Kulüp: 
İşletme ve Ekonomi Kulübü (BUİK)

Yer:İbrahim Bodur Oditoryumu

Saat:10.00-17.00