"İşaret Diline Giriş" Söyleşisi

15/11/2017
Europe/Istanbul
Kulüp: 
Çeviri Kulübü (BÜÇEV)

Feride Korkmaz'ın katılımıyla,

Yer:EF102

Saat:17.00