"Bilgelik Kavramının İlahi Yönleri"

21/11/2018 17:00
Europe/Istanbul
Kulüp: 
BİSAK

Yer: İbrahim Bodur Oditoryumu