“İslam Medeniyetinin manevi Mimarları-Seyh Şaban-i Veli Hz.”

27/11/2018 17:00
Europe/Istanbul
Kulüp: 
BİSAK

Kasım Yağcıoğlu’nun katılımıyla

Yer: NH 201