“İslam Akaidi” üzerine söyleşi

12/11/2018 17:30
Europe/Istanbul
Kulüp: 
BİSAK

Ayşe Esra Karacan’ın katılımıyla

Yer: Eğitim Fakültesi