KİLYOS SPRING: KİM VAR ORADA?

12/04/2016 20:00
Turkey

   
  "Kim Var Orada?" 2. Meşrutiyet sonrasından, Muhsin Ertuğrul'un Darülbedayi'de genel sanat yönetmenliği görevini üstlendiği yıllara kadarki geçiş dönemini konu edinen tarihsel biyografik bir oyun. Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk dönemlerine uzanan bu büyük kültürel­politik dönüşüm, kültürel çoğulcu bir perspektif ekseninde tarihsel koşulları içerisinde değerlendiriliyor.

 

 
  12.04.2016, 20:00, Necmettin Tanyolaç Salonu

 

 
 

https://www.facebook.com/events/212289169140346/