Modernliğin 250 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat Eğitim Programı

26/04/2023 18:30
Turkey

 

Bugün içinde yaşadığımız dünyayı, aşina olduğumuz değerleri, kurumları, pratikleri ve düşünme biçimleriyle toplumu şekillendiren modernlik fikrinin, modernitenin serüvenini 18. yüzyıldan başlayarak 1950'lere kadar takip edeceğimiz bu eğitim programında, modernliğin görkemli umutlarını, vaatlerini, büyük düş kırıklıklarını, kırılma noktalarını ve sürekliliklerini tartışacağız.

Goethe'nin ruhunu bilgiye ve gelişmeye istekle satan Faust'undan Kafka'nın karanlık ve endişeli dünyasına edebi dönüşümlerin, Sanayi Devrimi'nden sömürgeciliğe sosyo-ekonomik süreçlerin, işçi sınıfı hareketlerinden milliyetçiliğe toplumsal hareketlerin iç içe geçen hikâyelerinin izlerini sürecek; tarih, sosyoloji, sanat tarihi ve edebiyat gibi disiplinlerin farklı bakış açılarıyla Avrupa, Rusya ve Türkiye ekseninde modernliğin 250 yılını ele alacağız.

Ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayınız.