2021 Hrant Dink Anısına Konferans / 2021 Hrant Dink Memorial Lecture

28/01/2021 14:00
Turkey

Hrant Dink Anısına Konferans,  mimar ve insan hakları aktivisti Eyal Weizman'ı ağırlıyor / Hrant Dink Memorial Lecture will host architect and human rights activist Eyal Weizman.

Eyal Weizman

Mimar ve insan hakları aktivisti. University of London Goldsmiths'te Mekansal ve Görsel Kültürler Programı'nda profesör ve Centre for Research Architecture adlı araştırma merkezinin kurucusu ve yöneticisidir. 2006 yılında London Consortium/Birkbeck College'dan doktorasını alan Weizman, 2010'da Forensic Architecture (Adlî Mimari) adlı araştırma ajansını kurdu. Farklı teknolojileri ve disiplinleri harmanlayarak, başta Filistin olmak üzere dünyanın çok farklı bölgelerindeki hak ihlallerinin ve adli vakaların mekansal ve medya analizini yaptı. İnsan hakları, siyaset ve medya kuramları üzerine birçok kitap ve makale yayınladı. Weizman, Biritanya Akademisi, Araştırmacı Gazetecilik Merkezi'nin yönetim kurulu ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Teknoloji Danışma Kurulu üyesidir. Kitapları arasında belli başlı şu eserler bulunmaktadır. Dolambaçlı Devrim (Sternberg, 2015); Çatışma Sahili (Steidl and Cabinet, 2015); Devrimden Sonra Mimari (Sternberg, 2014); Mengele'nin Kafatası (Thomas Keenan'la birlikte, Sternberg, 2012; Türkçe çeviri: Açılım 2014); Arendt'den Gazze'ye Ehvenişer Siyaseti (Verso, 2011; Türkçe çeviri: Açılım, 2018); Oyuk Topraklar (Verso, 2007; Türkçe çeviri: Açılım, 2016); Bir Sivil İşgal (Verso, 2003).
Daha fazla bilgi için: http://hrantdinkmemoriallecture.boun.edu.tr/index.php/tr/keynotes/keynote/14

Architect and human rights activist Eyal Weizman is Professor of Spatial and Visual Cultures and founding director of the Centre for Research Architecture at Goldsmiths, University of London. He graduated in architecture in 1998 from the Architectural Association in London and completed his PhD at the London Consortium/Birkbeck College in 2006. In 2010 he founded the research agency Forensic Architecture and directs it ever since. Weizman is on the editorial board of Third Text, Humanity, Cabinet and Political Concepts and is on the board of directors of the Centre for Investigative Journalism (CIJ) and on the Technology Advisory Board of the International Criminal Court (ICC) in The Hague. His books include The Roundabout Revolution (Sternberg, 2015); The Conflict Shoreline (Steidl and Cabinet, 2015), Architecture after Revolution (Sternberg, 2014); Mengele's Skull (with Thomas Keenan, Sternberg, 2012); The Least of all Possible Evils (Verso, 2011); Hollow Land (Verso, 2007); A Civilian Occupation (Verso, 2003).
For further information: http://hrantdinkmemoriallecture.boun.edu.tr/index.php/en

Kayıt /Registration: https://zoom.us/meeting/register/tJcqfuyqqTktH9FZkZotnU2hQjhjCaj5XSfn