Sosyal Politika Seminerleri

03/02/2021 17:30
Turkey

Bu sunumda Didem Danış'ın Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus oranı en yüksek iki kent olan Sinop ve Kastamonu'da Kasım 2020'de yürüttüğü saha araştırmasına, yerel basın taramalarına ve TÜİK'ten edinilen istatistiki verilerin analizine dayanarak, nüfusun yaşlanması ve yaşlı bakım hizmetleri ele alınacaktır. Danış, İstanbul'a yoğun göç vermiş bu iki kentte önce kırsalda yaşlanma durumunu istiatistiklerle sunacak, daha sonra çift ikametli yaşamların kuşaklararası dayanışma örüntüleri üzerindeki etkilerine odaklanacaktır. Yaşlı nüfusun yaşam aranjmanlarına değindikten sonra, bakım işinin aile ve devlet arasında nasıl düzenlendiğini tartışacaktır.

Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR) kurucu başkanıdır. Doktorasını 2008 yılında Fransa'da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'da (EHESS) tamamladı. Tezinde Iraklı transit göçmen ve mültecilerin İstanbul'daki sosyal ağları ile göç politikalarının etkileşimini inceledi. 2002-2003 yıllarında İsveç'teki Malmö Üniversitesinde misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Siyaset Bilimi ve Sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden, Sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ'den aldı. Avrupa ve Orta Doğu'da araştırma projelerinde yer aldı. Fransa'da ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Didem Danış, başlıca çalışma konuları olan göç, kent ve demografi alanında çok sayıda yayın yaptı.

Etkinliğe katılım için lütfen katılım formunu 2 Şubat tarihine kadar doldurunuz. Katılım formunu dolduran kişiler ile 3 Şubat günü Zoom linki paylaşılacaktır.

Katılım formu: https://docs.google.com/forms/d/1bTMH5DpqN2WUbNWX0fqIQdoQZ2IWk7npk8jSV6xwp9Y/edit