Edebiyatın Kötülük Çiçekleri: Yazınsal Temsilde Kötülüğe Yaklaşımlar

22/10/2019 16:00
Turkey

Edebiyat eleştirisi dergisi Monograf ile Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi işbirliğiyle, 22 Ekim'de Monograf Buluşmaları ikinci kez düzenleniyor. "Edebiyatın Kötülük Çiçekleri: Yazınsal Temsilde Kötülüğe Yaklaşımlar" başlığını taşıyan etkinliğe Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. 

Kötülük, insan varoluşu ile süregelen bir mesele olarak felsefenin, dinlerin ve sanatın üzerinde sürekli düşündüğü temel konulardan biridir. İşlenen ilk cinayetten modern çağın kitlesel savaş ve yıkımlarına kadar kötülüğün tanımı, sınırları, yatay ve dikey düzlemdeki algılanış halleri değişkenlik gösterse de bugün artık kötünün, mutlak iyinin karşısında yer almaktan öte iyilik ve kötülük kavramlarının göreceliği kabul edilmiş durumdadır. Dolayısıyla kötülüğün genellikle bir zıt kutupta konumlandığı fikrinin yerini iyi ile kötünün değişkenliği hatta çoğu zaman iç içe geçmiş olduğu savı almakta. Bütün bu iç içeliklerin ve belirsizliklerin derinlerine nüfuz etmeyi, o gri alanları araştırarak yeniden düşünmeyi mümkün kıldığı için edebiyat kötülüğün insan varoluşuyla birlikte anlamlandırılmasında önemli bir kaynaktır. Bu noktada kötülüğün yazımı, insanı "öteki" söylemiyle kendinden uzaklaştırmaya çalıştığı karanlığıyla karşı karşıya bırakır. Anlatının katmanlarına inildikçe kötülük tekinsizlikle, kaygı ve umutsuzluk kavramlarıyla ilişkilenerek derinlik kazanır. Bu çerçeveden hareketle panel, kötülüğün yazınsal temsillerine odaklanarak edebiyatta kötü olanın temsil biçimlerine bakmayı hedefliyor. 

22 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan Demir Demirgil Salonu'nda saat 16:00'da başlayacak olan etkinlikte, Gamze Arslan "Rahatı Kaçan Okur ya da Tekinsiz Olanın Yıkıcı Özgürlüğü"; Işıl Baş "Çağdaş Edebiyatta Şiddet ve Ölüm Estetiği"; Türker Armaner ise "Kötülüğün Zamanı" başlıklı konuşmaları yapacaklar. Etkinliğin moderatörlüğünü Veysel Öztürk üstleniyor.

Tarih: 22 Ekim 2019, Salı
Saat: 16:00
Yer: Demir Demirgil Salonu, Güney Kampüs

*Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir, rezervasyona gerek yoktur.