Panel: Türkiye'nin Büyük Dönüşümü / Ayşe Buğra'ya Armağan

22/02/2019 09:45
Turkey

Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ: AYŞE BUĞRA'YA ARMAĞAN başlıklı panel 22 Şubat tarihinde Krion Curi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

09. 45 : Açılış Konuşması
10. 00 : Prof. Dr. Ayşe Buğra, "Bugün, Burada Sosyal Politika Üzerine Düşünmek''

I. OTURUM (10.30 – 12.30)
SOSYAL POLİTİKA: KURUMLAR, AKTÖRLER, DEVAMLILIKLAR VE DÖNÜŞÜMLER
Moderatör: Volkan Yılmaz
- Asena Günal, "Türkiye'de Devlet-Vatandaş İlişkilerine Sağlık Sistemi Üzerinden Bakmak: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Başarısızlık Nedenleri."
- Asya Saydam, "Türkiye'de Emeklilik Reformları ve Emek Piyasası." 
- Başak Akkan, "Türkiye'de Aileci Refah Rejiminin Dönüşen Çehresi: Engelli ve Yaşlı Bakımı Politikalarında Devamlılık ve Değişim."
- Özgür Burçak Gürsoy ve Berra Zeynep Dodurka, "Türkiye'de Kırsal Yoksulluğun Güncel Durumunun Eleştirel Bir Değerlendirmesi."
Tartışmacı: Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (Boğaziçi Üniversitesi)

12.30 – 13.30 Öğle Arası

II. OTURUM (13.30 – 15.00)
EŞİTLİĞİ VE FARKLILIĞI BİR ARADA DÜŞÜNMEK
Moderatör: Osman Savaşkan
- Volkan Yılmaz, "Eşitliğin Farklılıklarla Bağdaşabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme."
- Mehmet Ertan, "Eşitlik ve Farklılığı Bir Arada Düşünebilmek: Alevi Hareketinin Eşit Yurttaşlık Talebi."
- Özlem Altan Olcay, "Eleştiri Siyaseti: Çok Kültürlülük, Post Sömürgecilik, Demokrasi Teşviki Yazınları Ekseninde Ortadoğu'da Kadın Hakları."
Tartışmacı: Prof. Dr. Çağlar Keyder (Koç Üniversitesi) 

15.00 – 15.15 : Kahve Arası

III. OTURUM (15.15 – 17.15)
ÇALIŞMA HAYATI, EMEK SÜREÇLERİ VE TOPLUMSAL HAREKETLER
Moderatör: Mehmet Ertan
- Ayşe Alnıaçık, "Politik Bir Sorun Olarak Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Siyasetindeki Kurumsallaşma."
- Ebru Işıklı, "İşe Alım Endüstrisinin İşsizliği Yönetmedeki Rolü."
- Alpkan Birelma, "Türkiye Sendikal Hareketinde Aykırı Bir Yeniden Canlanma Vakası: TÜMTİS'in Yakın Dönemdeki Atılımı."
- Mehmet Baki Deniz, "Kent Hakkı Tartışması Etrafında Türkiye'de Kentsel Toplumsal Hareketler: İstanbul Başıbüyük ve Ankara Dikmen Vadisi Örnekleri."
Tartışmacı: Prof. Dr. Mine Eder (Boğaziçi Üniversitesi)

Salon kapasitesi sınırlı olduğundan lütfen 20.02.2019 17.00'a kadar spf@boun.edu.tr adresine katılım durumumuzu bildiriniz.