"AVM'lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü"

14/02/2018 14:00
Turkey

SPF_2

Nurcan Özkaplan
Ece Öztan
Ester Ruben

"AVM'lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü" 
14 Şubat 2018, Çarşamba 14.00
Nafi Baba Binası (Güney Kampüs), 204 Nolu Sınıf

AVM'ler... Modern yaşamın tapınakları... Artık her birimizin günlük hayatının vazgeçilmezleri haline gelmiş alışveriş merkezleri, ışıltılı mağazalar... Haftada birkaç kez kimi zaman alışveriş için, kimi zaman sadece vakit geçirmek için gittiğimiz AVM mağazalarında rastlarız onlara. Mağazanın doğal bir parçası gibidirler. Satış elemanlarıdır onlar. Hep güler yüzle hizmet eden bu genç kadın ve erkeklerin çalışma koşulları nelerdir, meslekleriyle ilgili algıları nasıldır, işlerini seviyorlar mı, geleceklerinden umutlular mı diye pek düşünmeyiz; zaten bu konuda yazılmış çizilmiş fazla bir şey de yoktur.

Bu seminer bu yakıcı konuya, AVM mağazalarında çalışan satış elemanlarının çalışma hayatlarına ışık tutuyor. Her gün kayıtsızca taleplerimizi ard arda sıralayarak konuştuğumuz bu kişilerin yaşantılarına yakından bakıyor. AVM mekanında, satış elemanlarının öznelliklerinin kuruluşunda, jestler, mimikler, satılan metanın nitelikleri, hizmet sunulan müşterilerin farklılıklarında karşımıza çıkan esnek ve akışkan bir emek sürecini tüm ayrıntılarıyla analiz ediyor. Bedenin, duyguların, sınıfın ve cinsiyetin, -duygusal emek ve estetik emek- satılan marka ile birlikte "giyinildiği" bu emek sürecini, mağaza çalışanlarının gündelik yaşam deneyimleri üzerinden kapsamlı bir saha araştırması yoluyla deşifre ederek, sınıf, cinsiyet ve yaş kesişiminde kapsamlı bir analiz ortaya koyuyor.

İstanbul'da 10 AVM ve toplam 130 mağazada gerçekleştirilen bu araştırma, neoliberal zamanlarda öznellik ile denetim, benlik ile kimlik, iş ile yaşam arasındaki sınırların belirsizleşmesi; esneklik, güvencesizlik ve eğretilik gibi süreçleri de somut veriler üzerinden düşünmemize olanak sağlıyor.

Nurcan Özkaplan
ODTÜ lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde doktorasını tamamlayan Prof.Dr. Nurcan Özkaplan, 2006 yılına kadar Ankara Gazi Üniversitesi iktisat Bölümünde çalıştı ve emekli olarak İstanbul'a geldi. İstanbul'da çeşitli üniversitelerde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. Feminist iktisat, toplumsal cinsiyet ve işgücü piyasalarında ayrımcılık , kadın emeği ve çalışma iktisadı alanlarında yayınlanmış pek çok kitap, makale ve araştırma sonuçları bulunmaktadır.

Ece Öztan
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından, yüksek lisansını yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştır. Siyaset Bilimi doktorasını 2009 yılında Marmara Üniversitesi'nden alan Öztan, 2002 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmaktaydı. Doktora araştırmasını Amsterdam'da yaşayan Türkiye kökenli göçmen kadınlar üzerine tamamlayan yazar, 2005-2008 döneminde Amsterdam Üniversitesi, Göç ve Etnik Araştırmalar Enstitüsü'nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. Siyaset sosyolojisi, göç çalışmaları, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın istihdamı, yurttaşlık ve siyasal katılım konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

Ester Ruben
1992 yılında İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. "İsrail İmalat Sanayinde Karşılaştırmalı Üstünlükler" başlıklı teziyle 1998 yılında doktor ünvanı aldı. Doktora tezi ile ilgili araştırma yapmak üzere Tel Aviv Üniversitesinde bulundu. Uluslararası İktisat, Kalkınma İktisadı, Siyasal İktisat konularında çalışmalar yaptı. Son yıllarda iktisat ve psikoloji ilişkisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu ilişkiyi ele alan "İktisadın Unuttuğu İnsan" başlıklı kitabı 2011 yılında; Dumludağ, Gökdemir ve Neyse ile birlikte yayına hazırladıkları "İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar" adlı kitabı ise 2015 yılında yayınlanmıştır. Ruben, 1996 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.