MIT-BÜ-İTÜ Çalıştayı 10-14 Temmuz 2017

10/07/2017 09:00
15/07/2017 17:00
Turkey

MIT-BÜ MISTI araştırma çalıştayı işbirliğine dayalı olarak uluslararası araştırma ve eğitim programları kapsamında 10-14 Temmuz 2017 günlerinde düzenlenmektedir. Çalıştayın amacı, depreme dayanıklı yapı tasarımı çerçevesince yeni yapılacak yapıların daha iyi deprem performansı göstermesini sağlayacak doğrultuda yeni veri toplama ve işleme teknikleri kullanarak, nitelikli deneysel çalışmalar gerçekleştirerek enerji esaslı tasarım (EET) yaklaşımlarını geliştirmek ve önermektir. Çalıştay programı ve detayları energybaseddesign.org web sitesinde yer almaktadır.