Eğitim Fakültesi 2016-2017 / II. Dönem Paylaşım Toplantıları

26/05/2017 13:00
Turkey

Özet:

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi, "Okulda Üniversite" adı verilen bir öğretmen eğitimi modeli uygulamaktadır. Bu model, yedi boyutlu bir sistem olarak, öğretmen eğitimine ilişkin bütün unsurları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Modelin ana fikri, eğitime ilişkin bilimsel bilginin üretildiği Üniversite ile öğretmenlik mesleğinin işyeri olan Okul'un öğretmen eğitimini birlikte yapmasıdır. Bu modelde eğitim fakültesi öğretim üyeleri okullarda öğretmenlik yapmakta ve öğretmen adayları uygulama okullarında aktif görev almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü iki senedir bu projede yer almaktadır. Bu bağlamda, öğretim üyeleri öğretmen adayları ile birlikte 6. Sınıf Matematik ve 3. Sınıf İngilizce sınıflarında öğrencilere ders vermektedirler. 

Bu sunuda okulda üniversite modelinde, öğretmenlerin, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve aday öğretmenlerin kazanımları hakkında bilgi verilecektir.

 EF 506 Toplantı Odası