SOSYAL POLİTİKA SEMİNERLERİ: İNSANCIL EYLEM: MESELELER, TARTIŞMALAR, PRATİKLER

13/04/2017 14:00
Turkey
   
  Bu seminer uluslararası insani yardım hareketinin temel kavram, ilke ve ikilemlerini sunmayı ve bu alandaki tartışma ve akademik araştırma konularını eleştirel bir biçimde tanıtmayı hedeflemektedir. Seminer, insani yardım programlarının işleyişi ve insancıl hukukun yansımalarını ele alıp; evrilen norm, politika ve saha pratiklerini tarihsel bir perspektif içerisinde değerlendirecektir. İnsani yardım alanında üst düzey yönetici olarak 13 yıllık tecrübeye sahip olan Talita Çetinoğlu, Médecins Sans Frontières ve International Rescue Committee ile çalışmış, akademik kurumlarla araştırma ortaklıkları yürütmüştür. Çetinoğlu çoğunlukla Orta Doğu ve Afrika'da çatışmadan etkilenen bölgelerde, afet yönetimi, salgınlar ve sağlık alanında çeşitli acil yardım projelerine liderlik etmiştir. Akıl sağlığı, psiko-sosyal destek, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayanan şiddet ve kadın, savunuculuk, insani koruma ve STK güvenlik yönetimi gibi çeşitli alanlarda projeler tasarlamış ve yönetmiştir. Lisans ve lisans üstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden aldıktan sonra, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmaları lisans sonrası programını tamamlamıştır. Doktorasını Manchester Üniversitesi, Humanitarian and Conflict Response Institute'da sürdürmekte olan Çetinoğlu, çatışma ve insani yardım çerçevesinde araştırma metotları, küresel sağlık, etik ve insan hakları, insani yardım proje tasarımı konularında eğitmenlik yapmaktadır.Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. 

Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.