SOSYAL POLİTİKA SEMİNERLERİ 2016-2017: OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE VERGİ VE SİYASET: KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR

23/03/2017 14:00
Turkey

 

 

 
  Bu konuşmada son iki yüzyıllık süreçte Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim olan vergi rejimi dünya tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Her iki dönemde de vergi sisteminin yapısal özellikleri, gelir dağılımı ve sosyal adalet üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Vergi sisteminin önemli bir bölüşüm ilişkileri aracı olduğu vurgulanarak, 1980'lerden bu yana dünyada ve Türkiye'de vergi sistemlerinde yaşanan dönüşümler uzun dönemli tarihsel bir perspektif içinde değerlendirilecektir.

Nadir Özbek, doktorasını 2001 yılında Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü'nden almıştır. 2001 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşruiyet (1876-1914)" başlıklı kitabı İletişim Yayınları'ndan, "Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar" adlı kitabı da Tarih Vakfı tarafından yayımlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi, filantropi, yoksulluk ve sosyal politika, sosyal güvenlik, güvenlik kurum ve pratikleri, Osmanlı maliyesi ve vergi sistemleri ve toplumsal adalet konularında İngilizce ve Türkçe çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.