HERKES İÇİN EĞİTİM

04/02/2017 15:00
Turkey

“Sivil Toplum Diyaloğu-4” kapsamında yürütülen “Herkes için Eğitim” Projesinin araştırma sonuçları  4 Şubat’ta düzenlenecek panel/konferans ile kamuoyu ile paylaşılacak. Karşılaştırmalı Eğitim Derneğinin, Darmstadt Teknik Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü araştırma ve uygulama projesinde yapılan çalışmaların sonuçları Dr. Melike Acar tarafından paylaşılırken; Psikiyatrist Prof. Dr. Yankı Yazgan, Avukat Işıl Bağatur ve Uzman Fizoterapist Yeşim Ünveren’in konuşmacı olduğu panelde tartışmaya açılacak. Etkinlik 4 Şubat 2017, Cumartesi günü saat 15.00’de Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Oditoryumunda gerçekleşecek.  

Çalışma hakkında:

Bu çalışmada, içeriği 1990’lı yıllardan itibaren UNESCO belgelerinde kapsayıcı-içerici eğitim olarak şekillenmeye başlayan ‘Herkes İçin Eğitim’ kavramının özel gereksinimli öğrenciler bağlamında ilkokul öğretmenlerinin zihnindeki izdüşümlerini araştırdık. Mart- Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul ve Damstadt’ta bulunan toplam 4 ilkokulda yapılan gözlem ve öğretmen görüşmelerinin sonuçlarını kısaca paylaşacağımız bu toplantıda,  panelistlerimizle  birlikte bütün varoluş biçimlerini kapsayan, adil, çoğulcu demokratik eğitim nasıl mümkün olur sorusunu tartışmaya açıyoruz.